Ryhmiemme arkea Tampereella ja Nokialla


Päiväkotimme sijaitsee Nokialla ja ryhmäperhepäiväkotimme Tampereen Tesomalla.Meillä lapsi saa oppia ja kasvaa turvallisessa ja innostavassa ympäristössä.Lapset toimivat  pienissä ryhmissä, jolloin jokainen lapsi voidaan kohdata yksilöllisesti.Meillä lapset pääsevät vaikuttamaan ja heidän mielenkiinnonkohteensa otetaan huomioon toiminnassa. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä perheiden kanssa ja panostammekin siihen, että meillä on aina aikaa kertoa lapsen arjesta päivähoidosta.Lisäksi dokumentoimme arkeamme esimerkiksi kuvaamalla ja kirjoittamalla.

Lapsilla on päivittäin mahdollisuus ohjatuun toimintaan sekä vapaaseen leikkiin.Arkeemme kuuluu monipuolisesti musiikkia, taidetta, ilmaisua, liikuntaa, lukemista sekä lasten oivallusten ja ideoiden toteuttamista.Viikoittain lapsille muskari. Ulkoilemme ja teemme retkiä lähialueen leikkipuistoihin, metsiin ja järvien rannoille.Seuraamme lasten kanssa luonnon muutoksia eri vuodenaikoina lasten iloksi ja ihmetykseksi.

Meidän ryhmissämme lapsille järjestetään toimintaa ja leikkimahdollisuuksia pienryhmäperiaatteiden mukaisesti, jotta jokainen lapsi saa ikätason mukaisia oppimiskokemuksia ja haasteita.
 

Ota yhteyttä

Lasten mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan

Järjestämme  viikoittain  3-6 vuotiailla lapsilla on mahdollisuus osallista ohjattuun jumppaan Ikurin liikuntahallissa.Alle kolmevuotiaat jumppaavat hoitopaikan tiloissa tai lähiympäristössä.

Toimintaa 3-6 vuotiaille : Lapsen on mahdollista osallistua hoitopaikastaan  seurakunnan päiväkerhoon. Pystymme järjestämään kerran kuukaudessa uimahallikäynnin sekä mahdollisuuden tutustua eläimiin ratsastustallilla. Lapset pääsevät ratsastamaan ohjatussa talutusratsastuksessa sekä hoitamaan poneja. Teatterikäynnit ajoittuvat syys- ja kevätlukukausille. Talvella luistelemme ja hiihdämme, kunhan vain luontoäiti suo meille lumisen peitteen.

Järjestämme myös kesäretkipäivän kaikille ryhmille kotieläintilalle.

Ryhmistä lapsi saa opit tulevaisuuden poluille

Toiminnassamme opettelaan, hyviä tapoja, toisten huomioon ottamista, ryhmässä toimimista, omatoimisuutta sekä yhteisten sääntöjen ja rajojen noudattamista.

Syyskaudella järjestetään vanhempainilta. Lapsen VASU-keskustelut pidetään  aina syys- ja kevätkaudella. Lasten omia esityksiä päästään katsomaan yhteisissä joulu- ja kevätjuhlissa. Joulujuhlissa odotetuin vieras lienee joulupukki, joka muistaa käydä vuosittain meidän päiväkodeissamme. Kevätjuhlissa lapsia viihdyttää taikuri.


Muksukirja

Muksukirja on Internet-palvelu, jossa on ryhmiemme  tiedoituksia, lapsikohtainen reissuvihko ja lapsen oma muksukansio päivähoitoajalta.

Muksukirjan avulla laajennetaan ja vahvistetaan vanhempien ja henkilökunnan välistä kasvatusyhteistyötä ja vuorovaikutusta.Tavoittena ei ole vähentää kasvotusten tapahtuvaa kuulumisten vaihtoa ja keskusteluja vaan tarjota uusia kanavia ja mahdollisuuksia nykyisten lisäksi.

Mitä muuta pienryhmissä tapahtuu?

Aktiivinen vanhempaintyöryhmä järjestää yhteisiä tapahtumia lapsille, vanhemmille ja henkilökunnalle. Olemme vierailleet Sirkus Finlandian mielenkiintoisissa esityksissä sekä tutustuneet teatterin saloihin Teatteri Mukamaksessa.

Vierailemme lasten kanssa Nokian ja Tampereen toreilla aina syksyisin ja keväisin. Olemme järjestäneet myös isovanhemmille joulujuhlat hoitopaikoissamme. Tämä on ollut erittäin suosittua toimintaa vauvasta vaariin.

Talvisin käymme laskemassa mäkeä pulkalla ja paistamassa makkaraa nuotiopaikoilla.

Etsitkö lapsellesi täydellistä hoitopaikkaa, jossa hän oppii pienessä ryhmässä toimimaan erilaisten ihmisten parissa ja pääsee toteuttamaan itseään juuri sellaisena kuin hän on? Tervetuloa tutustumaan Nokian ja Tampereen hoitopaikkojemme arkeen.
 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Lasten Päivähoito Revontulet (Y-1536665-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Essi Lehtonen
040 7287 281
posti@revontulet.fi

Henkilörekisterin nimi

Lasten Päivähoito Revontulet asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Lasten Päivähoito Revontulet
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
posti@revontulet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna