Lasten päivähoito Revontulet


Lasten päivähoito Revontulet tarjoaa Nokian ja Tampereen alueiden lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ammattitaitoisen ja toimintaan sitoutuneen henkilökunnan hellässä huomassa. Yksityiset ryhmäperhepäiväkotimme on perustettu vuosina 2000, 2007 ja 2011. Nokian ryhmäperhepäiväkoti muuttui elokuussa 2018 pieneksi 15 paikkaiseksi palvelusetelipäiväkodiksi.

Meillä lapsesi saa turvallisen, kiirettömän ja yksilöllisen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon pienessä ryhmässä. Lapsi huomioidaan ja hänen jokaista ajatustaan arvostetaan lapsen tarpeet ja kehitys huomioiden. Lapsi oppii ottamaan ryhmässä huomioon omat ja muiden tunteet.

Tilamme ovat avaria ja viihtyisiä. Nokialla on 140 neliötä tilaa temmeltää, Tampereen Kohmankaaressa  160 neliön tilat sekä saunatilat ja Tampereen Virontörmänkadulla 140 neliötä tilaa. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan toimintaamme paikan päälle.
 

Ota yhteyttä

Millaista arki on meidän ryhmissämme?

Ryhmissämme on 12 -15 kokopäiväpaikkaa 1-6 vuotiaille lapsille. Tämän lisäksi ryhmissämme on mahdollisuus osapäiväpaikkoihin. Pyrimme muodostamaan ryhmän ikärakenteen siten, että kaikille löytyy aina ikäistään seuraa. Kokemuksesta voimme sanoa, että tämä luo erinomaisen pohjan kaverisuhteille ja vapaa-ajan leikeille.

Meillä arvostetaan lasten osallisuutta ja toiminnassamme otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet.Meillä lapsi saa leikkiä, tutkia, oivaltaa ja oppia. Ulkoilemme kahdesti päivässä ja valmistamme maukasta sekä monipuolista kotiruokaa puhtaista raaka-aineista.

Ryhmissämme työskentelee  vakituinen, ammattitaitoinen sekä määrätietoinen henkilökunta.Henkilökunnallamme on aina aikaa jokaiselle lapselle. Nokian ja Tampereen kaupunki kouluttaa meitä jatkuvasti. Henkilökunnan työssä näkyy innostus ja luovuus sekä halu oppia uutta. Meillä työtä tehdään sydämellä.

Ryhmissämme toimii myös aktiivinen vanhempaintyöryhmä, joka järjestää paljon yhteistä toimintaa ja tapahtumia niin lapsille kuin vanhemmille.
 

Lue lisää

Toimintaamme ohjaavat arvot

 1. Meidän toimintaa ohjaavat yksilöllisyys ja jatkuva vuorovaikutus lasten sekä vanhempien kanssa. Monelle vanhemmalle on tärkeää tietää, miten oman lapsen päivä on sujunut. Meillä on aina aikaa keskustella teidän kanssa siitä, miten lapsen päivä on sujunut ja mitä hänelle kuuluu.
 2. Meillä lapset ja vanhemmat pääsevät vaikuttamaan arjen toimintaan ja aktiviteetteihin. Haluamme kohdata jokaisen lapsen omat mielenkiinnon kohteet ja tarjota näihin sopivaa toimintaa.
 3. Meillä kunnioitetaan jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja erilaisuutta.Opetamme lapsille, että jokainen lapsi on yhtä arvokas.Toimintamme perustuu kaikkien lasten yhdenvertaiseen kohtaamiseen ja toiminnan mahdollistamiseen.
 4. Toteutamme omalle henkilökunnalle sekä asiakaskunnallemme ulkopuolisen kyselyn kahdesti vuodessa ja käymme jatkuvaa dialogia kaikkien kanssa. Meillä lapsesi ei ole säilytyksessä, vaan hänelle tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta opettaen, kasvattaen ja hoitaen.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Lasten Päivähoito Revontulet (Y-1536665-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Essi Lehtonen
040 7287 281
posti@revontulet.fi

Henkilörekisterin nimi

Lasten Päivähoito Revontulet asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Lasten Päivähoito Revontulet
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
posti@revontulet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna